Posts by: admin

המכון הרפואי לבטיחות בדכים

https://adv.ao-dip.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/מכון-רפואי.mp4 פסילת רישיון נהיגה על ידי המכון הרפואילרשות הרישוי, ניתנת הזכות על פי סעיף 51 בפקודת התעבורה לפסול את רישיונו של אזרח במדינת ישראל, כאשר זו מצאה עילה מספקת והוכחה כי כושר הנהיגה של התושב לקוי מסיבות כאלו ואחרות. כמו כן, יוכל להשתמש משרד הרישוי באפשרות זו בכדי למנוע מאדם לקבל רישיון נהיגה מלכתחילה, או

Read More

שיטת הניקוד

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E שיטת הניקוד (החדשה)הנקודות הנצברות לחובתו של נהג על פי תקנות התעבורה, נועדו לפקח על הנהגים אשר עוברים עבירות תנועה באופן חוזר ונשנה. עבירות תנועה מסוימות , הגוררות תשלום קנסות בגין ביצוען, יגררו במקביל צבירה של נקודות חובה, המאפשרות לממונים על האכיפה לפקח למעשה, אחר התנהגותו של הנהג לאורך הזמן בנהיגתו. כך, כאשר יצבור נהג

Read More

נהיגה תחת השפעת סמים

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E נהיגה תחת השפעת סמיםנטילת סמים עלולה לפגוע בכישורים הדרושים לנהיגה נכונה ובטוחה, ועל כן, נהיגה תחת השפעת סמים עלולה להיות מסוכנת מאוד. נהג שנתפס ברכבו ונמצא כי הוא תחת השפעת סמים, נחשב כעובר על החוק, והענישה על כך בהתאם לפקודת התעבורה הינה פסילה של רישיון נהיגה בתקופה של שנתיים לכל הפחות, פסילה על תנאי

Read More

נהיגה בזמן פסילה

https://adv.ao-dip.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/נהיגה-בזמן-פסילה.mp4 ישנן סיבות רבות אשר עשויות להוביל לכדי פסילת רישיון נהיגה, החל מעבירות נהיגה אשר על פי חוק גוררות ענישה מסוג זה, אל פסילות מנהלתיות על ידי קציני משטרה במהלך נסיעה , וכלה בפסילות רישיון מנהלתיות על ידי משרד הרישוי כתוצאה מצבירת נקודות עקב ריבוי עבירות תנועה. בית המשפט, מחמיר במיוחד עם נהגים אשר מבצעים

Read More

מהירות מופרזת

https://adv.ao-dip.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/מהירות-מופרזת-.mp4 במקרים של נהיגה במהירות מופרזת, עו"ד תעבורה טוב יעשה את ההבדל בין ענישה משמעותית, לבין ענישה קלה יותר ואף זיכויים מפתיעים!   בחינת תקינות מכשיר הלייזר, כיולי המכשיר, תקינות שימוש והפעלתו, תנאי השטח בעת התפיסה, ונושאים נוספים אלה רק חלק מהמהלכים אשר יכול לבצע עבורכם עו"ד תעבורה וטוב המכיר ומנוסה במקרים של מהירות מופרזת.

Read More

נהיגה בשכרות

https://adv.ao-dip.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/נהיגה-בשכרות.mp4 אחוז ניכר מהתאונות בישראל נגרמות כתוצאה מחוסר תשומת לב או הירדמות הנהג בשעה שנהג ברכבו במצב של שכרות. מסיבה זו, נחקק החוק האוסר נהיגה בשכרות, ואכיפתו מתבצעת בהתאם לקריטריונים הקבועים בו, אשר עיקרם במדידת אחוז האלכוהול אשר נמצא בדמו של הנהג בשעת הבדיקה, בשעת הנהיגה. חוק נהיגה בשכרות אינו מתייחס לנהיגה תחת השפעת אלכוהול

Read More