שיטת הניקוד

שיטת הניקוד (החדשה)
הנקודות הנצברות לחובתו של נהג על פי תקנות התעבורה, נועדו לפקח על הנהגים אשר עוברים עבירות תנועה באופן חוזר ונשנה. עבירות תנועה מסוימות , הגוררות תשלום קנסות בגין ביצוען, יגררו במקביל צבירה של נקודות חובה, המאפשרות לממונים על האכיפה לפקח למעשה, אחר התנהגותו של הנהג לאורך הזמן בנהיגתו. כך, כאשר יצבור נהג כמות רבה של נקודות, יוכלו לפעול כנגדו בפעילויות מתקנות מכבידות, זאת בכדי למנוע ממנו צבירת נקודות, ולמעשה, למנוע ממנו נהיגה מסוכנת בכבישים.

על פי חומרת העבירה, נזקפת לחובת הנהג כמות נקודות אשר נקבעה מראש במסגרת תקנות התעבורה. עבירות התנועה היחידות אשר אינן גוררות צבירת נקודות, הן עבירות חנייה, ובאתר האינטרנט של משטרת ישראל, ניתן לקבל פירוט מדויק של כמות הנקודות אשר יצטברו לחובתו של הנהג בגין כל עבירה ועבירה, ולמעשה, הדרך היחידה להימנע מצבירת נקודות, היא כמובן נהיגה כחוק, והימנעות מביצוע עבירות תנועה.

צבירת נקודות במסגרת שיטת הניקוד החדשה
על פי שיטת הניקוד החדשה, נקודות נצברות לחובתו של הנהג בגין העבירות אותן ביצע, בין אם הורשע בבית המשפט או ברירת קנס, החל מהיום בו ביצע את העבירה, והן נצברות זו לזו לאורך תקופה המכונה "תקופת צבירה". תקופת צבירה זו, היא בת שנתיים, דהיינו, בתוך תקופה של שנתיים מחברים את הנקודות המצטברות לחובתו של הנהג זו לזו. כאש הנהג הגיע לצבירה של שתיים עשר נקודות, יהיה עליו לעבור קורס הדרכה לנהיגה נכונה, המכונה קורס נהיגה מונעת. לאחר סיום הקורס, לא נמחקות הנקודות אותן צבר הנהג, אלא אם חלפו שנתיים מאז צבר את הנקודה האחרונה. השינוי הנוסף אשר חל על שיטת צבירת הנקודות במסגרת שיטת הניקוד החדשה, כולל החמרה משמעותית נוספת, הקובעת כי במידה וצבר נהג סכום כולל של עשרים ושתיים נקודות במהלך תקופת צבירה, תוארך תקופת הצבירה לארבע שנים, ובמידה ויצבור הנהג בתוך תקופה זו שתי נקודות נוספות יוזמן הנהג לקורס שונה מהקורס השגרתי, המוגדר כמורכב וארוך יותר מהקורס הבסיסי אליו מוזמנים הנהגים אשר צברו סך של שתיים עשר נקודות במהלך תקופת הצבירה. נהג אשר החמיר בעבירות תנועה, וצבר סכום כולל של שלושים ושש נקודות בתוך תקופת צבירה אחת, רישיונו ייפסל לתקופה של שלושה חודשים, והוא יוכל לזכות בו בחזרה בתום תקופת הפסילה, לאחר שיעמוד בבחינה העיונית מטעם משרד הרישוי, הידועה בשם בחינת התיאוריה.

חשוב לזכור, כי נהג אשר צבר שלושים ושש נקודות על פני תקופת צבירה אחת, נפסל רישיונו וחודש לאחר עמידה בבחינה העיונית של משרד הרישוי, ולאחר מכן שב וצבר שלושים ושש נקודות נוספות על פני תקופת צבירה נוספת, ייפסל רישיונו לתקופה של תשעה חודשים, וכן יוזמן הנהג לבדיקה במכון הרפואי לבדיקת כשירותו לנהיגה, ולאחר ויעמוד בבדיקה זו ויימצא כשיר לנהיגה, יזומן לעבור בחינה עיונית ובחינה מעשית מחודשת בכדי שיוכל לחדש את רישיונו ולנהוג שוב. על פי שיטת הניקוד החדשה, מחיקת הנקודות מתאפשרת רק בתום תקופת הצבירה, יחד עם זאת, במחיקת הנקודות אין אומר כי יימחקו ההרשעות אשר נרשמו בגיליון ההרשעות של הנהג.

תשאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

התקשרו אלינו למספר 03-7314838 או מלאו את הטופס.