טבלת המהירות

טבלת המהירות
דרך מהירה שמוצב בה תמרור ב-20 דרך מהירה דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור
ב-20
דרך שאינה עירונית דרך עירונית שמוצב בה תמרור
ב-20
דרך עירונית  
כמצוין בתמרור 110 90 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 50 רכב מנועי למעט רכב כאמור בפסקאות
(2) עד (5)
כמצוין בתמרור ולא יעלה על 100 110 90 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 50 אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר
כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 80 80 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 80 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 50 רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג
סגורה בפניו סגורה בפניו 50 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 50 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 50 אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק
סגורה בפניו סגורה בפניו 40 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 40 40 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 40 40 רכב איטי טרקטור ומכונה ניידת